Termeni si Conditii

Termeni și Condiții de utilizare ale site-ului asociatianeos.ro

Site-ul www.asociatianeos.ro este proprietatea Asociației NEOS, cu sediul în Municipiul București, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr.158A, Bloc J, Scara B, Et.9, Ap.70, înregistrată la Judecătoria Sectorului 6 București, în baza Hotărârii Judecătorești nr. 10.600/303/2018, cod de înregistrare fiscală 39744812 și poate fi contactată pe adresa de e-mail:  contact@asociatianeos.ro.

Pe parcursul acestor termeni și condiții ne vom referi la site prin sintagma „asociatianeos.ro”.
Accesul și utilizarea site-ului se face sub incidența acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos, precum și cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea site-ului ca și vizitator presupune implicit că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Site-ul asociatianeos.ro este proprietatea Asociației NEOS și se supune legilor din România.
Asociația NEOS își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor, în orice moment. Orice modificare va fi făcută publica în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe site. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:
 site: portalul aparținând și fiind administrat de Asociația NEOS, care se află la adresa www.asociatianeos.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind activitatea Asociației NEOS .
– conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
– utilizator/vizitator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației NEOS.

1. Descrierea serviciului

Site-ul asociatianeos.ro oferă informații despre activitatea și proiectele desfășurate de Asociația NEOS HIV/SIDA, dar și diferite materiale informative.

2. Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia, abonarea la serviciul de newsletter al organizației, contactarea organizației. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisa. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie sa obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Asociația NEOS nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

Asociația NEOS își rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Asociației NEOS referitoare la sigla şi logo-ul organizației şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul asociatianeos.ro este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului asociatianeos.ro este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia.

Asociația NEOS nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Asociația NEOS nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive.

Asociația NEOS nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

3. Drepturi de autor, marca si proprietate intelectuala

Conținutul  site-ului este proprietatea Asociației NEOS și a partenerilor care vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al organizației. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe site-ul asociatianeos.ro, ne puteți contacta pe adresa  contact@asociatianeos.ro.

Numele şi logo-ul Asociației NEOS

Numele şi logo-ul Asociației NEOS sunt proprietatea exclusivă a acesteia. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă a Asociației NEOS.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului asociatianeos.ro este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Asociației NEOS. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (Asociația NEOS). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Asociației NEOS.

Asociația NEOS își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment.
Asociația NEOS își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără un anunț prealabil.
Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către vizitatori, aceștia vor introduce / încărca pe site conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate în respectiva rubrică.
În cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, vă rugăm să trimiteți un email la adresa  contact@asociatianeos.ro.

4. Reguli de utilizare

Sunteți de acord să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de site-ul asociatianeos.ro pentru a:

 • pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, sau să  indicați în mod fals afilierea cu o anumită persoană sau instituție;
 • falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul platformei.
 • publica în secțiunile de comentarii limbaj licențios, discriminatoriu sau apelative din categoria „hate speech”

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Asociația NEOS va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.

5. Disponibilitatea serviciului

Asociația NEOS își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor prin intermediul acestui site, fără o notificare prealabilă.  Asociația NEOS nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizica sau juridica ori instituție, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i pot fi imputate. Asociația NEOS poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin afișa re pe acest site.

6. Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:

 • Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
 • Asociația NEOS nu oferă nicio garanție că:
  • informațiile prezentate pe site vor împlini toate cerințele dumneavoastră
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi întotdeauna corecte sau de încredere
  • orice eroare de programare va fi corectată.

7. Limitarea răspunderii

Asociația NEOS nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Asociația NEOS a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului;
 • acces neautorizat la/sau deteriorarea transmisiilor sau datelor vizitatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Asociația NEOS își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.


Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Asociația NEOS nu este și nu poate fi responsabila pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.

8. Confidențialitate și date cu caracter personal


Asociația NEOS se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate care decurg sau în legătura cu actualii termeni și condiții, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.

Asociația NEOS se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a vizitatorilor care aleg să o comunice și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Asociația NEOS nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Asociația NEOS nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.


Site-ul foloseste „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Daca browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.


Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul Asociației NEOS și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Pentru mai multe detalii despre politica de confidențialitate a datelor, va rugam sa consultați si secțiunea „Politica de confidențialitate”.

ro_RORomână