Asociația NEOS face cunoscută campania de informare, educare și conștientizare a drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal, dedicată tinerilor, și nu numai, atât din București, cât și din țară, cu privire la persoanele care fac parte din diferitele grupuri vulnerabile.

Datele recente arată că teama de diferență se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în rândul persoane LGBTQ+ (74%), așadar prin intermediul acestei campanii de informare, educare și conștientizare a drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal, ne propunem să contribuim la creșterea toleranței, nondiscriminării, promovării egalității și combaterii excluziunii sociale a persoanelor care fac parte din comunitatea LGBTQ+.

De asemenea, în cadrul acestei campanii, Asociația NEOS va arăta, prin exemple, că suntem înconjurați de persoane care fac parte din această comunitate, dar nu știm de existența lor, căci din cauza atitudinii societății față de ele, acestea rămân „ascunse în dulap”. „Viața trebuie să continue și după «ieșirea din dulap!»”, „Orientarea mea nu se schimbă în funcție de preferințele tale”, sunt câteva dintre mesajele campaniei propuse de Asociația NEOS. Mai multe despre acestea, în curând, pe blogul Asociației NEOS!

Mai mult decât atât, în cadrul acestei campanii, este disponibil numărul de telefon 0725 512 493, destinat persoanelor care fac parte din comunitatea LGBTQ+ și se simt discriminate. Un expert va prelua apelul și îl va consilia în vederea depășirii acestei situații.

Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step towards an Inclusive Society.  Proiectul este  derulat de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.

Obiectivele campaniei sunt:

  • Timp de șase luni, minimum 3.600 de persoane din populația generală vor fi informate cu privire la drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal (în comunitate și/sau în mediul online);
  • cinci voluntari vor implementa campania locală de informare, educare și conștientizare a comunității LBGTQ+, pe tematica drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal;
  • 24 de acțiuni locale (online sau în comunitate) de informare, educare, conștientizare privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal.

Misiunea Asociației NEOS este apărarea și promovarea drepturilor tinerilor, reprezentarea, formarea și dezvoltarea personală și profesională, pe diferite domenii de interes: educațional, cultural, antreprenorial, social, psihologic, juridic, sportiv și de protejare a mediului, cât și promovarea valorilor prosociale prin implicarea în activități de voluntariat, în diferite zone de interes pe plan local, regional, național și internațional.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

en_USEnglish